Ojczyźnie mojej

 

Tomik zawiera 24 wiersze pisane z okazji 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

…Powiem Ojczyźnie mojej
tylko najpierw spojrzę jej w oczy,
nisko się pokłonię.

jeszcze tylko kroplę potu
zmyję z jej skroni
i ucałuję jej dłonie.